Släpringmotorer

Vi levererar även släpringsmotorer. Sådana används i synnerhet på stenkrosstationer.  Vi kan erbjuda släpringsmotorer också med startpådrag.

Lisätietoa tuotteesta: