Motorservice

ELMotorservice

Vår egen elmotorservice utför yrkeskunnigt och snabbt alla servicearbeten för elmotorer. Oftast kan vi klara av att serva elmotorerna på ett dygn. För en helt renoverad elmotor lämnar vi ett (1) års garanti.

 • Lagringar
 • Rengöring och målning
 • Helrenoveringar
 • Spollindningar
 • Mekaniska reparationer

Reservdelar

Vår elmotorservice levererar också reservdelar. Vi kan leverera reservdelar inom följande produktkategorier:

 • Lager, plattor och flänsar
 • Kopplingsdosor och -plintar
 • Fläktskydd och fläktvingar
 • Fötter och fästflänsar
 • Statorer och rotorer
 • Motorskyddsbrytare

Vi levererar reservdelar bl.a. till följande elmotormärken:

Reservdelar och service kan du få av oss också till ett flertal mera sällsynta elmotorer.
Anmärkningsvärt är att du får reservdelar av oss till mera speciella fall, t.ex. till över 50 år gamla
Strömbergs elmotorer.

Kontakta oss!